Bates Cargo Pak - Luftputer

Med Bates Cargo Pak luftputer (også kalt airbags, stemplingsputer og dunnage bags) behøver dere ikke lenger være engstelig for om deres varer kommer sikkert fram. Med mer enn 35 års erfaring har vi den ideelle løsningen for dere som ønsker en optimal godssikring.

Les mer om luftputer

Om Emballasjen AS

Dårlig sikret last kan innebære store økonomiske tap og fare for både mennesker, gods og eiendom, i tillegg til at firmaets rykte blir negativt påvirket. En trygg sikring av last er derfor avgjørende for alle dem som jobber i bransjer hvor store mengder gods transporteres.

Emballasjen AS (tidl. Stallemo & Larsen A/S) har over 20 års erfaring med sikring av gods og leverer sammen med sine leverandører gode løsninger for å sikre lasten din. Vi har også gode tilbud på papir-og plastsekker av alle typer. Kontakt oss gjerne for mer informasjon og eventuelt pristilbud på våre produkter.

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss for informasjon om våre produkter, og for å få et godt tilbud.