Velkommen til Emballasjen AS

Dårlig sikret last kan innebære store økonomiske tap og fare for både mennesker, gods og eiendom, i tillegg til at firmaets rykte blir negativt påvirket. En trygg sikring av last er derfor avgjørende for alle dem som jobber i bransjer hvor store mengder gods transporteres.

Emballasjen AS (tidl. Stallemo & Larsen A/S) har over 20 års erfaring med sikring av gods og leverer sammen med sine leverandører gode løsninger for å sikre lasten din. Vi har også gode tilbud på papir-og plastsekker av alle typer. Kontakt oss gjerne for mer informasjon og eventuelt pristilbud på våre produkter.

Telefon: +47 93 211 144
E-post: post@emballasjen.no
Adresse: Eikeheiveien 12, 4640 Søgne

Kontakt oss her: